Skip navigation

អំបិល (ត)

មេរៀនទី៤៖ អំបិល (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៤៖ អំបិល (ត)
២.៣ អំពើជាមួយអាស៊ីត
២.៤ អំបិលមានអំពើជាមួយអំបិល
៣ អំបិលនៅក្នុងធម្មជាតិ
៤ ទង្វើអំបិល
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឈិត ស្រីរ័ត្ន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី