Skip navigation

ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី៣ មេរៀនទី៥ ទីតាំងរាជធានីនិងប្រទេស (ប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ សឿន សុភក្រ្តនី
មកពីសាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង