Skip navigation

ការធ្វើអារម្មណ៍ប្រសើរឡើង

ការធ្វើអារម្មណ៍ប្រសើរឡើង

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី១ មេរៀនទី២ ឥរិយាបថនិងតម្លៃ​ (ការធ្វើអារម្មណ៍ប្រសើរឡើង)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ