Skip navigation

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន / ការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន / ការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី១ មេរៀនទី៣ សិទ្ធិនិងការទទួលខុសត្រូវ​ (ការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀន / ការធ្វើពលកម្មធ្ងន់ធ្ងរ)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ