Skip navigation

ការរៀបចំឥរិយាបថដែលគួរឱ្យគោរព

ការរៀបចំឥរិយាបថដែលគួរឱ្យគោរព

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

ជំពូកទី១ មេរៀនទី២ ឥរិយាបថនិងតម្លៃ​ (ការរៀបចំឥរិយាបថដែលគួរឲ្យគោរព)
បង្រៀនដោយលោកគ្រូ លឹម សុគន្ធដារ៉ា
មកពីសាលាបឋមសិក្សាអនុវត្តរាជធានី រាជធានីភ្នំពេញ