Skip navigation

១១៨ បំណិន៖ គំនិតសំខាន់(P140)

បំណិន៖ គំនិតសំខាន់(P140)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ១០ សត្វនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

មេរៀនទី១០៖ សត្វនៅប្រទេសកម្ពុជា (បំណិន៖ គំនិតសំខាន់)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ
សាលា​បឋមសិក្សាគំរូក្រុង(ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង)

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                             
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៤០-១៤១                 សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី១០ ទំព័រទី១-៣