Skip navigation

៧១ ការបង្ហាញមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍

បំណិន៖ ការបង្ហាញមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនងវិញ

មេរៀនទី៦ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (បំណិន៖ ការបង្ហាញមូលហេតុនៃព្រឹត្តិការណ៍)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ​ ឌី សោភ័ណ្ឌ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                         
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៧៨-៧៩                       សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី៦ ទំព័រទី១