Skip navigation

១២២ សំណេរ(ក ខ គ)៖ សរសេរល្បះ ប្រើសញ្ញាលេខទោ និងតែងល្បះទាក់ទង នឹងសត្វ (P145) (បន្ថែម)

មេរៀនទី១០៖ សំណេរ(ក ខ គ) : សរសេរល្បះ ប្រើសញ្ញាលេខទោ និងតែងល្បះទាក់ទង នឹងសត្វ (P145) (បន្ថែម)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ១០ សត្វនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញ

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                                      

សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១៤៥       សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី១០ ទំព័រទី១