Skip navigation

២២ បំណិន៖ បរិបទបញ្ជាក់ ឬទីសេចក្ដីបញ្ជាក់ (ទំ.២៥)

បំណិន៖ បរិបទបញ្ជាក់ ឬទីសេចក្ដីបញ្ជាក់ (ទំ.២៥)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ២៖ សហគមន៍ជឿនលឿនវិញ

មេរៀនទី២​៖សហគមន៍ជឿនលឿន (បំណិន៖ បរិបទបញ្ជាក់ឬទីសេចក្តីបញ្ជាក់)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖
                                    
សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី២៥        សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី២ ទំព័រទី១-៤