Skip navigation

៧២ ការបង្ហាញអារម្មណ៌របស់តួអង្គ

បំណិន៖ ការបង្ហាញអារម្មណ៌របស់តួអង្គ

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនងវិញ

មេរៀនទី៦៖ មធ្យោបាយធ្វើទំនាក់ទំនង (បំណិន៖ ការបង្ហាញអារម្មណ៍របស់តួអង្គ)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ​ ឌី សោភ័ណ្ឌ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                                        
សៀវភៅមេរៀនទី៦ ទំព័រទី៨០              សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី៦ ទំព័រទី១