Skip navigation

៥៣ បំណិន៖ ប្រធានបទរបស់កថាខណ្ឌ(ទំ.៥៨)

បំណិន៖ ប្រធានបទរបស់កថាខណ្ឌ(ទំ.៥៨)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

< ទៅមេរៀនទី ៤ រុក្ខជាតិប្រទេសយើងវិញ

មេរៀនទី៤​៖ រុក្ខជាតិប្រទេសយើង (បំណិន៖ ប្រធានបទរបស់កថាខណ្ឌ)
បង្រៀនដោយ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ
សាលាបឋមសិក្សាគំរូក្រុង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                            ​        

សៀវភៅមេរៀនទី៤ ទំព័រទី៥៨          សន្លឹកកិច្ចការ មេរៀនទី៤ ទំព័រទី១-៤