Skip navigation

ប្រទេសសិង្ហបុរី-ប្រវត្តិសាស្រ្តប្រទេសក្នុងតំបន់

មេរៀនទី៣៖ ប្រទេសសិង្ហបុរី (ត)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ប្រទេសសិង្ហបុរី (ត)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ សំ សាបឿន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី