Skip navigation

របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) (រំឭក) (តចប់)

មេរៀនទី៤៖ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) (រំឭក) (តចប់)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៤៖ របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ(១៩៧៥-១៩៧៩) (រំឭក) (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ សំ សាបឿន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី