Skip navigation

ប្រទេសវៀតណាម

មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសវៀតណាម

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសវៀតណាម
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ សំ សាបឿន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី