Skip navigation

ប្រទេសវៀតណាម (តចប់)

មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសវៀតណាម (តចប់)

ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៥៖ ប្រទេសវៀតណាម (តចប់)
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ សំ សាបឿន
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី