Skip navigation

រំឭកព្យ. ថ ផ ស​ ប ផ្សំស្រៈ(ត)

 រំព្ញកព្យញ្ជនៈ ថ ផ ស ប ផ្សំស្រៈ (ត)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី២ រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈវិញ

មេរៀនទី២ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈ ថ ផ ស ប ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី២ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈ ថ ផ ស ប ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                            

សៀវភៅមេរៀនទី២ ទំព័រទី២   សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី២ ទំព័រទី១-២