Skip navigation

ការងារពុកម៉ែខ្ញុំ(ចម្រៀង)(តចប់)

មេរៀនទី៥៨​ ៖​ ការងាររបស់ពុកម៉ែខ្ញុំ(ចម្រៀង) (តចប់

មេរៀនទី៥៨​ ៖​ ការងាររបស់ពុកម៉ែខ្ញុំ(ចម្រៀង) (តចប់)
បង្រៀនដោយ៖ អ្នកគ្រូ អឿ កេសនី
សាលាបឋមសិក្សាមុខនាគ ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប

 

ចូលមើលឯកសារផ្សេងៗទៀត៖

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៥៨ ទំព័រទី១០៩      សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៥៨ ទំព័រទី១-២