Skip navigation

រំឭកព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល​ ឈ្វ

រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ

មេរៀនទី១០ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ (ម៉ោ​ងទី​១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ (ម៉ោ​ងទី​២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី១០ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្ញើជើង ឈ្ង ឈ្ន ឈ្ម ឈ្ល ឈ្វ (ម៉ោ​ងទី​៣)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                               
សៀវភៅមេរៀនទី១០ ទំព័រទី១០  សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី១០  ទំព័រទី១-៣