Skip navigation

រំឭកព្យ. ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ(ត)

រំលឹកព្យញ្ជនៈ ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ (ត)

 < ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទាំងអស់វិញ

 < ទៅមេរៀនទី៣ រំព្ញកព្យញ្ជនៈផ្សំស្រៈវិញ

មេរៀនទី៣ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈ ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​១)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

មេរៀនទី៣ ៖ រំព្ញកព្យញ្ជនៈ ឌ ឍ ទ ផ្សំស្រៈ (ត) (ម៉ោ​ងទី​២)
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ ញ៉ែម សុជាលីស
មកពីសាលាបឋមសិក្សា គួចម៉េងលី ទួលបេង ខេត្តកំពង់ចាម

ចូលមើលឯកសារផ្សេងទៀត៖

                              
សៀវភៅមេរៀនទី៣ ទំព័រទី៣     សន្លឹកកិច្ចការមេរៀនទី៣ ទំព័រទី១-២