Skip navigation

ចំនួនគត់ (ប្រមាណវិធីលើចំនួនគត់)

មេរៀនទី១៖ ចំនួនគត់ (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១៖ ចំនួនគត់(ត)
ខ្លឹមសារ៖ ប្រមាណវិធីលើចំនួនគត់
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ហ៊ុន វែងហ៊ង
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី