Skip navigation

ចំនួនគត់ (ការបង្គត់ចំនួន)

មេរៀនទី១៖ ចំនួនគត់ (តចប់)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១៖ ចំនួនគត់(តចប់)
ខ្លឹមសារ៖ ការបង្គត់ចំនួន
បង្រៀន​ដោយ៖ លោកគ្រូ ហ៊ុន វែងហ៊ង
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី