ការសិក្សាពីមុខវិជ្ជា​គរុកោសល្យ​ទូទៅ ​ជួយឱ្យសិស្សមានការអភិវឌ្ឍ វិជ្ជាសម្បទា បំណិនសម្បទា និងចរិយាសម្បទា ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់គ្រូបង្រៀនធ្វើ​ការ​បកស្រាយ​បំភ្លឺ​ពី​ដំណើរ​ការ​នៃ​ការ​អភិវឌ្ឍ​បាតុភូត​ចិត្ត​របស់​សិស្ស​ដើម្បី​ឱ្យ​ការ​បង្រៀន និង​រៀន​ទទួល​បាន​លទ្ធផល​ល្អ ​និងមាន​ប្រសិទ្ធភាពដោយជួយឱ្យគរុសិស្សចេះជ្រើស​រើស​ និង​ប្រើប្រាស់​វិធី​សាស្ត្រ​បង្រៀន​សម​ស្រប​ទៅ​តាម​កម្រិត​យល់ដឹង​របស់​សិស្សនិងបណ្ដុះ​ស្មារតី​យក​ចិត្ត​ទុក​ដាក់​ទៅ​លើ​ការ​អភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ​របស់​គរុសិស្ស ក្នុងការបង្រៀន និងរៀន។

ការសិក្សាមុខវិជ្ជាសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជួយឪ្យគរុសិស្សក្លាយជាមនុស្សដែលទទួលបានការអប់រំផ្លួវចិត្តល្អ មានចិត្ត អាណិត ស្រឡាញ់ ស្មោះត្រង់ មានយុត្តិធម៌ ចេះថ្លឹងថ្លែងគុណសម្បត្តិ និង គុណវិបត្តិរបស់សិស្ស។ រាល់ទង្វើនិងសកម្មភាពរបស់គ្រូទោះក្នុងសាលាក្តី ក្រៅសាលាក្តី គឺជាសកម្មភាពរបស់គ្រូម្នាក់ មិនមែនជាទង្វើផ្ទាល់ខ្លួនរបស់បុគ្គលឡើយ។ គ្រូត្រូវចៀសវាងនូវអំពើទាំងឡាយណាដែលនាំឪ្យខូចកិត្តយស សេចក្កីថ្លៃថ្នូរ  ដែលនាំឪ្យអ្នកដទៃមើលងាយជាពិសេសគឺសិស្ស។ គ្រូបង្រៀនត្រូវមានសុទិដ្ឋិនិយម ខិតខំបំពេញភារកិច្ចឪ្យបានសម្រេចដើម្បីអនាគតកុមារនិងប្រទេសជាតិទាំងមូល។