អក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១០ មេរៀនទី៧ អំណាន ៖ ការសំរេចចិត្ត

មេរៀន​ទី​៨​ ៖​ ការសំរេចចិត្ត

វេយ្យករណ៍ ៖​ ល្បះផ្សំ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ ឈុន​ ស៊ីណា​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​