ភាសាខ្មែរ​ថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៦​ អំណាន ៖​ ជីវិតខ្មែរក្នុងនរកអវិចី

មេរៀន​ទី​៦​ ៖​ ការទទួលស្គាល់ការពិត(ភាគ៥)

អំណាន ៖​ ជីវិតខ្មែរក្នុងនរកអវិចី

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ ឈុន​ ស៊ីណា

​ វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​