អក្សរសាស្រ្តខ្មែរថ្នាក់ទី១០​ មេរៀន​ទី​៦​ ៤. បំណិន ៖​ បុរេនិច្ឆ័យ​

មេរៀន​ទី​៦​ ៖​ ការទទួលស្គាល់ការពិត(ភាគ៤)

៤.​ បំណិន​ ៖​ បុរេនិច្ឆ័យ

បង្រៀន​ដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ​ ឈុន​ ស៊ីណា​

វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី​