​ថ្នាក់ទី៦ គណិតវិទ្យា មេរៀនទី១៣ សមាមាត្រ​​

មេរៀនទី១៣​ ៖​ សមាមាត្រ​ បង្រៀនដោយ​ ៖​ លោកគ្រូ​ ជូន ជំនាញ​​ សាលាបឋមសិក្សា២ធ្នូ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង​