​ថ្នាក់ទី៦​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៦ ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរ សន្ទនា​៖ ការបញ្ចេញមតិ

មេរៀនទី​៦ ទំនៀមទំលាប់ប្រពៃណីខ្មែរ សន្ទនា​៖ ការបញ្ចេញមតិ បង្រៀនដោយ​ ៖​ លោកគ្រូ​ លឹម សុគន្ធដារ៉ា​ សាលាបឋមសិក្សា​អនុវត្ត​រាជធានី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​