​ថ្នាក់ទី៦​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី​៦ ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណី វេយ្យាករណ៍​ ៖ សញ្ញា​ វង់ក្រចក(.​.​.​.​)​

មេរៀនទី​៦ វេយ្យាករណ៍​៖ សញ្ញា​ វង់ក្រចក(.​.​.​.​)​ បង្រៀនដោយ​ ៖​ លោកគ្រូ​ លឹម សុគន្ធដារ៉ា​ សាលាបឋមសិក្សា​អនុវត្ត​រាជធានី​ រាជធានី​ភ្នំពេញ​