ថ្នាក់ទី៤​ ភាសាខ្មែរ មេរៀនទី៦ សំណេរ​ ៖​ ការសរសេររឿងនិទាន

មេរៀនទី៦ សំណេរ ៖​ ការសរសេររឿងនិទាន 

បង្រៀនដោយ​ ៖​ អ្នកគ្រូ ឌី សោភ័ណ្ឌ 

សាលាបឋមសិក្សា​គំរូក្រុង ក្រុងកំពង់ឆ្នាំង​ ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង