Skip navigation

ការបំពុលបរិស្ថាន-កង្វក់ខ្យល់

មេរៀនទី២៖ ការបំពុលបរិស្ថាន

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី២៖ ការបំពុលបរិស្ថាន
១. កង្វក់ខ្យល់
១.១ ធាតុកង្វក់
ក. កាបូនអុកស៊ីត
ខ. ស្ពាន់ធ័រឌីអុកស៊ីត
គ.​អាសូតម៉ូណូអុកស៊ីត
ឃ. សំណរ
ង. អ៊ីដ្រូកាបួ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី