Skip navigation

បរិមណ្ឌលប្រសាទ-ចលនាតាមឆន្ទៈ

មេរៀនទី៣៖ បរិមណ្ឌលប្រសាទ (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ បរិមណ្ឌលប្រសាទ (ត)
២. ចលនាតាមឆន្ទៈ និងរេផ្លិច
២.១ ចលនាតាមឆន្ទៈ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី