Skip navigation

មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ-រូបផ្គុំនិងនាទីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ

មេរៀនទី២៖ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ(តចប់)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី២៖ មជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ(តចប់)
ខ្លឹមសារ៖ រូបផ្គុំនិងនាទីមជ្ឈមណ្ឌលប្រសាទ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី