Skip navigation

ដង្ហើមរុក្ខជាតិ-ដំណាក់កាលនៃដង្ហើមរុក្ខជាតិ

មេរៀនទី៣៖ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ដង្ហើមរុក្ខជាតិ (ត)
ខ្លឹមសារ៖ ដំណាក់កាលនៃដង្ហើមរុក្ខជាតិ
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី