Skip navigation

អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន (ត)

មេរៀនទី១៖ អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន (ត)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី១៖ អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន (ត)
ខ្លឹមសារ៖ អំពើរបស់មនុស្សលើបរិស្ថាន
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី