Skip navigation

ជំងឺមិនឆ្លង (តចប់)

មេរៀនទី៣៖ ជំងឺមិនឆ្លង (តចប់)

< ទៅមុខវិជ្ជាទាំងអស់វិញ

មេរៀនទី៣៖ ជំងឺមិនឆ្លង (តចប់)
ខ្លឹមសារ៖ ជំងឺមិនឆ្លង
បង្រៀន​ដោយ៖ អ្នកគ្រូ គឹម សុត្ថារី
មកពីវិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី