បន្ទាប់​ពី​សិក្សា​វគ្គសិក្សា​នេះ លោក​អ្នក​នឹង​ស្វែងយល់ ៖

  • តើ​អ្វី​ទៅ​ជា​អន្តរកម្ម​ និង​អន្តរ​សកម្មភាព ?
  • តើ​យើង​អាច​បញ្ចូល​អន្តរកម្ម​អ្វី​ខ្លះ ទៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក ?
  • តើ​យើង​​គួរ​យល់​ដឹង​អំពី​បញ្ហា​អ្វី​ខ្លះ ​នៅ​ពេល​ដែល​យើង​រៀបចំ​​​ផែនការ​បញ្ចូល​អន្តរកម្ម ទៅ​ក្នុង​វគ្គសិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក​មួយ​នោះ ?
  • ហេតុ​អ្វី​​​បាន​ជា​ការ​បង្រៀន​ គឺ​ជា​​មធ្យោបាយ​និង​វិធីសាស្ត្រ​​​ដ៏​សំខាន់ នៅ​ក្នុង​ការ​សិក្សា​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក ? តើ​​មាន​តម្រូវ​ការ​និង​ភារកិច្ច​​​ចាំបាច់​អ្វី​ខ្លះ​ ដែល​គ្រូ​ត្រូវ​បំពេញ​ ?
  • តើ​មាន​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធី​អ្វី​ខ្លះ ដែល​គ្រូ​អាច​ប្រើប្រាស់​បាន សម្រាប់​បំពេញ​ភារកិច្ច​ជា​គ្រូ​បង្រៀន​តាម​រយៈ​អេឡិចត្រូនិក​ ? តើ​ឧបករណ៍​ឬ​កម្មវិធី​ទាំង​នោះ​មាន​លក្ខណៈ​​សម្បត្តិ​​​អ្វី​ខ្លះ ហើយ​យើង​អាច​ប្រើ​ប្រាស់​វា​បាន​​យ៉ាង​ដូចម្ដេច ?
  • តើ​ទម្រង់​នៃ​ការ​ផ្ដល់​មតិយោបល់​ត្រលប់​មាន​អ្វី​ខ្លះ​ ?​ តើ​គ្រូ​ត្រូវ​គោរព​តាម​គោលការណ៍​អ្វី​ខ្លះ​ នៅ​ពេល​គាត់​សរសេរ​មតិ​យោបល់​ត្រលប់​ទៅ​ឲ្យ​អ្នក​សិក្សា​របស់​គាត់​ ?
  • តើ​​មាន​កត្តា​អ្វី​ខ្លះ​ដែល​កំណត់​វប្បធម៌​មួយ ?​ ​​តើ​វប្បធម៌​នីមួយៗ មាន​លក្ខណៈ​ពិសេស​ខុស​ប្លែក​​ពី​គ្នា​យ៉ាង​ដូចម្ដេច​ខ្លះ​ ?